Vad Är Matval?

I Matval finns frågor on din mun och om hur ofta du äter livsmedel som representerar de vanligaste livsmedelsvalen i Sverige. Livsmedlen är arrangerade i grupper baserat på likartade egenskaper.
Dina svar skall spegla dina matvanor under det senaste året. Om du inte hittar ett livsmedel som exakt motsvarar det du äter så sök det som bäst passar in. Information från den i nära 30år använda pappersversionen om kostvalet har använts i ett stort antal vetenskapliga artiklar som du kan läsa om på Enheten för biobanksforskning

Mer Information

Matval.se innehåller en enkät om dina matvanor. Enkäten är kopplad till studier om mat och hälsa och koordineras av Enheten för Biobanksforskning vid Umeå universitet. Om du vill läsa mer om detta kan du klicka här.

 • Din Hjälp

  Din Hjälp

  Information från enkäten används för forskning om samband mellan kost och olika folksjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt, diabetes, cancer, tandsjukdomar, reumatiska sjukdomar och demenssjukdomar. Informationen kommer att användas för att söka riskfaktorer, orsaker och samverkan mellan kost och gener med syfte att finna metoder att förebygga sjukdomar eller lindra symptom av sjukdom. Informationen används också för att kartlägga förändringar över tid. Läs mer...

 • Vad är matval?

  Vad är matval?

  I Matval finns frågor on din mun och om hur ofta du äter livsmedel som representerar de vanligaste livsmedelsvalen i Sverige. Livsmedlen är arrangerade i grupper baserat på likartade egenskaper. Dina svar skall spegla dina matvanor under det senaste året. Om du inte hittar ett livsmedel som exakt motsvarar det du äter så sök det som bäst passar in. Läs mer...

 • Användning

  Användning

  Inkommen data lagras i en forskningsdatabas på Umeå universitet och i ett helt isolerat system som inte har någon kontakt med internet. Endast ett fåtal särskilt utbildade personer har tillgång till forskningsdatabasen. Forskarna erhåller avkodade data först sedan de fått etiskt godkännande och godkänd expertgruppsbedömning av det tilltänkta projektet. Läs mer...