Användning

Inkommen data lagras i en forskningsdatabas på Umeå universitet och i ett helt isolerat system som inte har någon kontakt med internet. Endast ett fåtal särskilt utbildade personer har tillgång till forskningsdatabasen. Forskarna erhåller avkodade data först sedan de fått etiskt godkännande och godkänd expertgruppsbedömning av det tilltänkta projektet.

Om du meddelar att du inte vill att din information skall vara tillgänglig för någon form av forskning eller någon särskild typ av forskning raderas Din information helt. Du kontaktar då PuL-ansvarig vid Umeå universitet (växel 090-786 5000) eller ansvarig vid Enheten för biobanksforskning (växel 090-785 0000) och begära att din information tas bort.

 

Information från forskningsdatabasen kan dels användas för att beskriva kostvanor hos olika grupper, t.ex. män och kvinnor I olika åldrar. Den kan dels kopplas till information om sjukdom I andra register, och i det fall du deltagit I Västerbottensprojektet eller MONICA-projektet I Norra Sverige och donerat blodprov till forskning kan kostinformationen även komma att kopplas till olika analysresultat.

All användning av information av forskarna sker utan vetskap om vem som lämnat informationen och redovisningar i vetenskapliga rapporter sker för grupper, och då I så stora grupper att man inte kan urskilja individer.

Mer Information

Matval.se innehåller en enkät om dina matvanor. Enkäten är kopplad till studier om mat och hälsa och koordineras av Enheten för Biobanksforskning vid Umeå universitet. Om du vill läsa mer om detta kan du klicka här.

 • Din Hjälp

  Din Hjälp

  Information från enkäten används för forskning om samband mellan kost och olika folksjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt, diabetes, cancer, tandsjukdomar, reumatiska sjukdomar och demenssjukdomar. Informationen kommer att användas för att söka riskfaktorer, orsaker och samverkan mellan kost och gener med syfte att finna metoder att förebygga sjukdomar eller lindra symptom av sjukdom. Informationen används också för att kartlägga förändringar över tid. Läs mer...

 • Vad är matval?

  Vad är matval?

  I Matval finns frågor on din mun och om hur ofta du äter livsmedel som representerar de vanligaste livsmedelsvalen i Sverige. Livsmedlen är arrangerade i grupper baserat på likartade egenskaper. Dina svar skall spegla dina matvanor under det senaste året. Om du inte hittar ett livsmedel som exakt motsvarar det du äter så sök det som bäst passar in. Läs mer...

 • Användning

  Användning

  Inkommen data lagras i en forskningsdatabas på Umeå universitet och i ett helt isolerat system som inte har någon kontakt med internet. Endast ett fåtal särskilt utbildade personer har tillgång till forskningsdatabasen. Forskarna erhåller avkodade data först sedan de fått etiskt godkännande och godkänd expertgruppsbedömning av det tilltänkta projektet. Läs mer...